Πιστοποιητικά

Η εταιρεία μας διαχειρίζεται με ιδιαίτερη υπεθυνότητα τα θέματα της Ποιότητας αλλά και της Προστασίας του Περιβάλλοντος στον τομεά των δραστηριοτήτων της, εφαρμόζοντας διαδικασίες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και είναι πιστοποημένη με βάση το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 και το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015.

Κάντε κλικ στις παρακάτω εικόνες για την εμφάνιση των Πιστοποιητικών: